Słownik technicznego języka angielskiego

żelazostopy ferroalloys
żeliwo cast iron
żużel ciekły liquid slag
żużlotwórczy slag-forming

Wasze artykuły