Słownik technicznego języka angielskiego

aglomerownia agglomerating plant, sinter plant, sintering plant
aglorudy aglofines
akcesoria kolejowe railway accessories
antracyt anthracite, hard coal
antracyt bezpłomienny blind coal
aparat zasypowy charging device
asortyment product range, product mix
awaria breakdown, failure
azot nitrogen
azotek nitride

Wasze artykuły