Słownik technicznego języka angielskiego

cegła brick
ceowniki channels
chłodnica cooler
ciąg technologiczny technological line
ciągarka drutu wire drawing machine
ciągliwość ductility
ciężar kręgów coil weight
CO, tlenek węgla carbon monoxide
CWU – ciepła woda użytkowa utility hot water
czop walca roll neck, roll journal

Wasze artykuły