Słownik technicznego języka angielskiego

elektrociepłownia combined heat and power plant, CHP plant
emitor punktowy emission points

Wasze artykuły