Słownik technicznego języka angielskiego

gar (pieca) hearth
gardziel throat
gardziel konwertora converter mouth
gardziel wp blast furnace throat
gaz odlotowy off gas
gaz opałowy fuel gas
gaz wielkopiecowy blast furnace gas
gaz ziemny natural gas
gazy cieplarnianie greenhouse gases
gęstość nasypowa bulk density
gorący dmuch hot blast
gospodarka odpadami waste management
górnictwo naftowe oil mining
granulacja żużla slag granulation
grodzica sheet pile
groszek pea
grudki; pellety pellets
gwint thread

Wasze artykuły