Słownik technicznego języka angielskiego

kadź ladle
kadź pośrednia tundish
kadź stalownicza steel ladle
kadź żużlowa slag pot
kalibrowanie walców roll pass design
kaloryczność calorific value
kamień wapienny limestone
kęs billet
kęsiska płaskie slab
kęsisko kwadratowe/prostokątne bloom
klin wedge
kocioł boiler
koks coke
koks gruby lump, heavy coke
koksownia coking plant
koło zębate toothed wheel, gear wheel,
koncentraty ore concentrate, headings
konwertor tlenowy BOF (basic oxygen furnace)
kotłownia boiler house
krańcówka limit switch
krystalizator mold
krzem silicon
kształtka ogniotrwała refractory brick

Wasze artykuły