Słownik technicznego języka angielskiego

maszyna ciągłego odlewania stali (MCOS / maszyna COS) continuous caster
maszyna czyszczenia ogniowego scarfing machine
maszyna rozlewnicza pigging machine
maty budowlane wire mesh
metale kolorowe non-ferrous metals
mnakownica marking machine

Wasze artykuły