Słownik technicznego języka angielskiego

obróbka cieplna heat treatment
obróbka pozapiecowa off-furnace treatment, ladle treatment, secondary metallurgy
obróbka skrawaniem machining
ocynkownia galvanasing line
odcinanie żużla slag stopping
osady sediments
otwór spustowy tap hole
otwór spustowy notch/drain hole/outlet

Wasze artykuły