Słownik technicznego języka angielskiego

palnik burner, torch
pancerz shell
panewka bushing
piec grzewczy heat furnace, reheater
piec kadziowy ladle furnace
piec martenowski open-hearth furnace
piec pokroczny walking-beam furnace
piec przepychowy pusher furnace
piec szybowy shaft furnace
piec wgłębny soaking furnace
pierwiastek (chem.) element
pierwiastek (matemat.) root
podsypka (spiekalnia) hearth layer
półwyroby stalowe semi-finished steel, semis
praca hydrauliczna hydraulic press
prąd stały DC direct current
prąd zmienny AC alternate current
pręt bar
pręty handlowe merchant bars
pręty okrągłe round bars
pręty płaskie flat bars
pręty zbrojeniowe reinforcement bars
proces konwertorowy BOF process
proces spiekania sintering process
proces wielkopiecowy blast-furnace process
produkt uboczny by-product
produkty niekondycyjne, niepełnowartościowe off-specification products, non-prime products
próba rozciągania tensile test
próbka do badań test piece
przekazanie do eksploatacji commissioning
przekładnia ślimakowa worm gear
przekrój poprzeczny cross-section
przewiewność permeability
pył dust

Wasze artykuły