Słownik technicznego języka angielskiego

rolka roll
rozpuszczalnik solvent
roztwór solution
ruda ore
ruda kawałkowa lump ore
rura pipe; tube
rury bezszwowe seamless tubes
rusztowina firebar
rynna spout, runner, (zwykła) gutter

Wasze artykuły