Słownik technicznego języka angielskiego

sadza soot
saletra amonowa ammonium nitrate
samotok roller table
składowisko storage yard
skrzepy skulls
smar grease
smoła tar
smoła koksownicza high-temperature tar
smółka posytnikowa post-saturator tar
SO2, dwutlenek siarki sulphur dioxide
spiek sinter
spiekalnia sinter plant
ssawa exhaust fan
stojan stator
stop alloy
strumień stream
stycznik contactor
surówka płynna hot metal
surówka stała pig iron
suwnica overhead crane
szlam sludge
szlifowanie grinding
szyna rail

Wasze artykuły