Słownik technicznego języka angielskiego

udarność impact strength
udźwig lifting capacity, carryin capacity
ujednorodnianie homogenising
uszlachetniać refine
uśrednianie rud ore blending
utlenienie oxidation
utrzymanie ruchu maintenance

Wasze artykuły