Słownik technicznego języka angielskiego

wahadło shuttle
wahania fluctuation
walcownia bruzdowa long mill
walcownia drutu wire rolling mill
walcownia duża heavy-section mill
walcownia gorąca hot rolling mill
walcownia gorąca blach hot strip mill
walcownia zgniatacz blooming mill, slabbing mill, breakdown mill
walcówka wire rod
wał shaft
wapnialnia lime plant
wąskie gardło bottleneck
wdmuchiwanie pyłu węglowego pulverised coal injection
węgiel brunatny lignite
węgiel kamienny hard coal
węgiel koksujący coking coal
wielki piec blast furnace
wielkopiecownictwo ironmaking
wilgotność humidity
wirnik rotor
wodór hydrogen
wolna burta free board
wózek spiekalniczy sinter car
wózek widłowy fork-lift truck
wsad charge, input
wydmuszka (zawór) blow-off valve
wygładzarka temper mill
wylew nozzle
wyłożenie lining
wyroby długie long products
wyroby gorącowalcowane hot rolled products
wyroby gotowe finished products
wyroby kute forged products
wytrzymałość na rozciąganie tensile strength
wywrotnica koksu coke dumper

Wasze artykuły