Słownik technicznego języka angielskiego

zasada (chem.) base
zasadowy basic
zasypka odlewnicza casting powder
zgrzeina, spoina, zgrzew weld
złom scrap
złom ciężki heavy scrap
złom lekki light scrap
zwijarka coiler
zwijarka blachy sheet rolling machine, circle bending rolls
zwrotnica kolejowa railroad switch

Wasze artykuły